Acil Durum arama kurtarma yangın eğitim ve tatbikatı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği kapsamında işyerlerinin yılda en az bir defa  tüm çalışanlarının yangın eğitimi aldırması konusunda organizasyonu yönetmek, arama kurtarma eğitimi, güvenli taşıma eğitimi, yangın eğitimini sağlamak, tatbikatı incelenmek ve raporlamak, acil durum eylem planı, işyeri acil durum krokisi, acil durum numara listesi yapmak, acil durum ekipleri ve ekiplerin görevlerini oluşturmak ve işverene raporlamak.