Denetim

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsayan ve bu kapsam dahilinde hizmet ve uygulamalarını yürüttüğümüz işyerlerinde haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarda iş sağlığı ekibi , iş güvenliği ekibi ve IRCA onaylı başdenetmenlerimiz tarafından denetimler yapmak, iş sağlığı ve güvenliği ekibi tarafından düzenlenen DÖF’leri (Düzeltici  Önleyici Faaliyet Raporu) kontrol etmek, yürütülen faaliyetlerin kanunlara uygunluğunu incelemek, belirlenen uygunsuzlukları raporlamak, tavsiyelerde bulunmak ve verilen tavsiyeleri ve ya terminli kararlarda takipte bulunmak, tüm bu süreçle ilgili geri bildirimde bulunarak işyeri ve çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkıda bulunmak.