İlk yardım eğitimi organizasyonu

İlk yardım yönetmeliği kapsamında işyerlerinin tehlike sınıfına ( çok tehlikeli işyerlerinde 10 çalışanda bir kişi, tehlikeli işyerlerinde 15 çalışanbda bir kişi, az tehlikeli işyerlerinde 20 çalışanda bir kişi) göre ilk yardım eğitimi organizasyonunu sağlamak, eğitime katılacak ekibi oluşturmak ve işverene raporlamak.