İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Hizmet ve Uygulamalarımız

 1. İş başlangıcı ve oryantasyon eğitimi süreci yönetimi
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul kayıtları oluşturulması süreci
 3. Eğitimler
 4. Risk değerlendirmesi eğitimi ve organizasyonu süreci
 5. Acil durum faaliyetleri
 6. Kaza olay ve ramak kala kayıt ve takip sisteminin oluşturulması
 7. İletişim ve yazışma kayıt sisteminin oluşturulması
 8. İSG prosedürlerinin oluşturulması ve çalışma alanlarında uygulanması
 9. İşletme kontrolü ve denetim sisteminin kurulması
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması

11.Çalışan temsilcisi seçimi, eğitimi ve atama dokümantasyonu organizasyonu

 1. İşletme dışı görevlendirme dokümantasyonu organizasyonu
 2. Periyodik kontrol, izleme ve ölçme süreci organizasyonu
 3. İç ortam ölçümleri organizasyonu
 4. İşveren, alt işveren ilişkisi organizasyonu

16.Patlamadan korunma dokümantasyonu hazırlanması

 1. Denetim organizasyonunun oluşturulması
 2. Kişisel koruyucu donanım seçimi, temini ve dokümantasyon organizasyonu
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönetmeliğinin oluşturulması
 4. Mobil sağlık hizmeti
 5. Yüksekte çalışma eğitimi
 6. İş Güvenliği Uzmanı ataması,
 7. İşyeri Hekimi ataması
 8. Diğer Sağlık Personeli ataması