Çalışma yaşamı içerisinde, işyerlerinde oluşturacağımız kalite standartları ile denetim, eğitim, sağlık, teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlayarak, işyerlerini ulusal ve uluslararası rekabete hazırlamak ve mutlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.