Mobil sağlık organizasyonu

Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, hemogram (kan tahlili), portör muayeneleri (gaita mikroskobisi, gaita kültürü, burun kültürü ve boğaz kültürü) vb. sağlık hizmetleri organizasyonunun yönetmek, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu hazırlamak.