Rehberlik ve danışmanlık

6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda işin yürütümü sırasında oluşabilecek aksaklıklarda hukuk danışmanlığı yapılması ve süreçlerin kanunlar çerçevesinde yürütülmesi, makine ve iş ekipmanlarında tasarımı, yerleşimi, kullanılması, talimatlarının oluşturulması, bakımı ve bakım formlarının kontrolünün oluşturulmasında katkıda bulunulması, çalışma alanlarında yürütülen faaliyetlere göre eğitimler verilmesi, kişisel koruyucu donanım seçimi, kullanımı, temini, bakımı ve muhafazası konularında işverene önerilerde bulunulması,  işveren taşeron ilişkilerinden doğan sorumluluklar hakkında bilgi verilmesi ve sürecin takip edilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için çalışmalar yaparak iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmada bilgi paylaşımı yaparak çalışmaların koordine ederek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanır.